ϟ galvani 41 ϟ Winner by Swiftalu

Based on Click to view
Artist Swiftalu [gallery]
Time spent 1 hour, 32 minutes
Drawing sessions 1
58 people like this Log in to vote for this drawing

ϟ galvani 41 ϟ Winner

Postby Swiftalu » Sat Jan 27, 2018 4:19 pm

g a l v a n i xxxx ϟ xxxx a d o p t s

DISCORD CHANNEL

nursery | artist search

common ϟ no edits


Simple and sweet gal! To win them, fill out a mad libs, any will do as long as it's CS appropriate. Please make it as ridiculous and hilarious as it can be, I would love a good laugh. :'D

I'll choose one that I think is most amusing to me!

Code: Select all
[b]Username;[/b]
[b]Name;[/b]
[b]Gender;[/b]
[b]Mad libs;[/b]


Ends February 5th
Last edited by Swiftalu on Sun Mar 25, 2018 3:01 am, edited 1 time in total.
.
.
.
.
.

Hints will be kept track of here:
 • My pups name is Marshmallow
 • Row 2 Column 11 > Stamp collection
 • I have denied these pups: x x
 • This dressup
 • Dress up (Hasn't been found)

1 hint hasn't been found yet
User avatar
Swiftalu
Official Artist
 
Posts: 9255
Joined: Thu Mar 18, 2010 1:18 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby dtsuga » Sat Jan 27, 2018 4:21 pm

marking to watch <3
User avatar
dtsuga
 
Posts: 6818
Joined: Tue Feb 11, 2014 9:31 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby Mythicalbeast » Sat Jan 27, 2018 4:23 pm

Username;Mythicalbeast
Name;moof
Gender;Male
Mad libs; mwahahhahah I need to make one
User avatar
Mythicalbeast
 
Posts: 812
Joined: Sat Jul 08, 2017 9:39 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby ghost cat » Sat Jan 27, 2018 4:30 pm

   Username; ghost cat.
   Name; monoke
   Gender; female.
   Mad libs; Come Sniffing at WALMART, where you`ll receive Rusty discounts on all of your favorite brand name Doggos. Our Scented and Climbing associates are there to Fly you Four Hundred And Ninety Three hours a day. Here you will find Hairy prices on the Galvanis' you need. Cattos for the moms, Moms for the kids and all the latest electronics for the Aunt Equator. So come on down to your Moderate Comprehensive WALMART where the Boys come first.

   I don't know what I have done. I got the template from here ;; be warned.

   edit ;; sorry I had to do another one.

   Dear Sweetheart,

   I lay awake all Zucchini thinking of you, your Private smile, and our Peanut in the Trash Can. Right-To-Left, I recall our meeting, how my heart Goofed with Galvani when I first saw you. How Elderly you looked in that YeLlEr Vertebra and those two Mysterious Nose Piercings on your Chins!

   I cherished every moment we were together and was Feminine when our date came to a close. I can`t say how Brattily I regret spilling Liquidated Oofs on your Leg Hair; you were Surviving about it, however, for which I am grateful. You are so beautiful when you`re Surviving.

   You`re Fluffy most other times. Your eyes are like deep pools of Juice Boxes, warmed in the moonlight. Your cheeks are as rosy as Floors. Your lips are like succulent Sunflower Seeds . Your hair is Black like a Plains Western Hognose Snake on a summer`s day.

   I can`t wait to Woo with you again. Write soon.

   Crusty ,

   Your Friend
Last edited by ghost cat on Mon Jan 29, 2018 9:38 am, edited 2 times in total.
User avatar
ghost cat
 
Posts: 2669
Joined: Tue Jan 03, 2017 12:14 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby Granger » Sat Jan 27, 2018 4:52 pm

Username; Granger
Name; Belle
Gender; Female
Mad libs; Image
nice
Image
همیشه به خاطر داشته باشید که اراده شما برای
.موفقیت از هر چیز دیگری مهم تر است
hamishe be khaater daashte baashid ke eraadeye shomaa baraaye movaffaqiat az har chiz-e digari mohemtar ast.
“Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.”

[icon art by rottenmutt]
User avatar
Granger
 
Posts: 401
Joined: Sat Nov 18, 2017 3:21 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby rodentspawn » Sat Jan 27, 2018 4:57 pm

Username; Rodentspawn
Name; Jack
Gender; Male
Mad libs; madlib based of Lucy in the sky with diamonds
Last edited by rodentspawn on Sat Jan 27, 2018 5:09 pm, edited 1 time in total.
Image
Image

kalons
➳ he/him
➳ icon by lover boy
➳ cat enthusiast
User avatar
rodentspawn
 
Posts: 509
Joined: Mon Aug 21, 2017 6:21 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby meveh » Sat Jan 27, 2018 5:02 pm

Mark
Image


[ meh·vay ]
I used to be PuddingWaffles


| dA | katkins | ooo |


Interested in commissioning me?
Hit me up on dA,
as I don't do commissions for CS currency ♡
User avatar
meveh
 
Posts: 4293
Joined: Tue Nov 09, 2010 10:48 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby Lazy Onion » Sat Jan 27, 2018 5:35 pm

Username; Awesome Opossom
Name; Paris
Gender; female
Mad libs; Behold
And now, ladies and Frogs, an important commercial
message from our feet, the manufacturer of new, improved
ALL-GOO, the face cream for women. ALL-GOO now contains a new
Fuzzy.ingredient called "Hexa-mone," which is made from
distilled cheese.juice. If you rub ALL-GOO on your pond scum
every evening, your complexion will look as Nasty as a daisy.
The famous Hollywood star, Benedict Cumberbatch, says, "I use ALL-GOO
every day, and my complexion is always weird and my
birds always have a youthful glow." Yes, ALL-GOO is the
mediocre cream of the stars. Remember, if you want a softer,
smoother lake, get ALL-GOO in the handy 6602
pound size at your friendly neighborhood blobfish.store.
Image
Image
Image
Image
Image
Image


IMPORTANT: I am not active on CS anymore and have lost interest in collecting *most* CS pets. BUT that does not mean that the pets that I already have are for free. They still have value to me. DO NOT ASK ME FOR FREE PETS. PLEASE TRADE FAIRLY!
Hello I'm Awesome Opossum! I speak English and use she/her pronouns. Have a nice day!
Dralon Flock
User avatar
Lazy Onion
 
Posts: 926
Joined: Sat Dec 28, 2013 11:49 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby a s h e s . » Sat Jan 27, 2018 6:07 pm

Username; a s h e s .
Name; Reina
Gender; Female
Mad libs;
Image
texttexttexttexttexttexttexttext
Image
⇢ K - about

Image
texttexttexttexttexttexttexttext
User avatar
a s h e s .
 
Posts: 5621
Joined: Tue Jan 21, 2014 11:12 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: ϟ galvani 41 ϟ

Postby milkkittea » Sat Jan 27, 2018 6:09 pm

Username; tuna fish
Name; Spectre
Gender; Male
Mad libs;
Image
Image
News Box wrote:Please PM me if you'd like
the link to the Kalon Discord server!!
Links wrote: Wife | Princess | Cool Kid | Ghost Butt

Image

Image
User avatar
milkkittea
 
Posts: 4234
Joined: Wed Feb 12, 2014 11:54 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests