.Shakira.'s wishlist [Go to the archive]

By Saikiyo - February 2019
Pet
Newborn
Pet
Age 11
Pet
Age 18

Very common

By Sorren Fey - Chinese New Year 2019
Pet
Newborn

Common

Pet
Newborn

Uncommon

Valentine's Day 2019
Pet
Newborn

By Yugi

Common

Pet
Newborn

By Yugi

Uncommon

Pet
Newborn

By meveh

Very common

Pet
Newborn

By meveh

Very common

By Sorren Fey - Valentine's Day 2019
Pet
Newborn
Pet
Age 2

Uncommon

Pet
Newborn

Uncommon

 
Pet
Newborn

Uncommon

 
By Yağmur - March 2019
Pet
Newborn
Pet
Age 20

Uncommon

By Saikiyo - March 2019
Pet
Newborn
Pet
Age 11
Pet
Age 28

Common

By Saikiyo - March 2019
Pet
Newborn
Pet
Age 10
Pet
Age 24

Very common

By Yağmur - April 2019
Pet
Newborn
Pet
Age 21

Uncommon

By Lilian Nightshade - May 2019
Pet
Newborn
Pet
Age 2
Pet
Age 16

Uncommon

By sketchi - May 2019
Pet
Newborn
Pet
Age 11

Very common

By Jayfrost - Store Pets 2019
Pet
Newborn

Rare

Pet
Newborn

Rare

Pet
Newborn

Rare

Pet
Newborn

Rare

Pet
Newborn

Rare