.Shakira.'s wishlist [Go to the archive]

Christmas 2013
Pet
Newborn

By Saikiyo

Uncommon

Pet
Newborn

By Drizzle

Uncommon

Pet
Newborn

By DisabledLlama

Uncommon

By Solloby - Christmas 2013
Pet
Newborn

Uncommon

Hanukkah 2013
Pet
Newborn

By Solloby

Common

Pet
Newborn

By Spotty

Common

By Sorren Fey - Christmas 2013
Pet
Newborn

Uncommon

Pet
Newborn

Uncommon

Pet
Newborn

Uncommon

Christmas 2013
Pet
Newborn

By Solloby

Uncommon

Pet
Newborn

By Solloby

Uncommon

Pet
Newborn

By Jadeghost

Uncommon

Pet
Newborn

By PitchBlack

Uncommon

Pet
Newborn

By PitchBlack

Uncommon

Pet
Newborn

By PitchBlack

Uncommon

Pet
Newborn

By Drizzle

Uncommon

Pet
Newborn

By Sorren Fey

Uncommon

Pet
Newborn

By Sorren Fey

Uncommon

Pet
Newborn

By Sorren Fey

Uncommon

Pet
Newborn

By Sorren Fey

Uncommon

Pet
Newborn

By Drizzle

Uncommon

Pet
Newborn

By Drizzle

Uncommon

Christmas 2013
Pet
Newborn

By Saikiyo

Uncommon

Pet
Newborn

By Sorren Fey

Uncommon

Pet
Newborn

By Solloby

Uncommon

By Yağmur - January 2014
Pet
Newborn
Pet
Age 9
Pet
Age 23

Common

Pet
Age 13
Pet
Age 26

Uncommon

By Chia - Christmas 2013
Pet
Newborn

Uncommon

By Sorren Fey - Christmas 2013
Pet
Newborn

Common

Pet
Newborn

Common

By Tea.Time - December 2013
Pet
Newborn
Pet
Age 11
Pet
Age 25

Uncommon

Pet
Age 13
Pet
Age 27

Common

Pet
Age 16
Pet
Age 31

Uncommon

By Tea.Time - December 2013
Pet
Newborn
Pet
Age 8
Pet
Age 14

Very common

Pet
Age 9
Pet
Age 19

Common

Pet
Age 10
Pet
Age 16

Uncommon

By DisabledLlama - Christmas 2013
Pet
Newborn
Pet
Age 4
Pet
Age 7

Common

By Drizzle - Christmas 2013
Pet
Newborn

Uncommon

Pet
Newborn

Uncommon

Pet
Newborn

Uncommon