| πŸ–€ | cast's free coding gallery

Having trouble formatting your forum topic or signature? Buy or sell custom code here

| πŸ–€ | cast's free coding gallery

Postby castiiian » Sun May 10, 2020 9:03 am

   hi, my names cast, and i like coding
   usually i don't end up doing anything with the coding i make
   so i thought i'd make all the coding i have done free for use !!


   rules
   i. don't take credit for my coding, or remove my credit, please!
   ii. you may edit the coding, change out the images, colors, etc
   iii. all the coding listed here is free for use, please enjoy!
   iv. feel free to post questions here or pm me about it
   v. to avoid clutter, please only post your coding requests here!

   index
   signatures
   simple character forms
   complex character forms

   want to request coding? please fill out the form here!
Last edited by castiiian on Sat Aug 29, 2020 2:02 pm, edited 7 times in total.
User avatar
castiiian
 
Posts: 4122
Joined: Mon Apr 11, 2011 9:52 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

| πŸ–€ | index and notes

Postby castiiian » Sun May 10, 2020 9:06 am

   notes
   i code on a vivaldi browser with a 1920 x 1080 resolution screen
   coding has not been tested on mobile screen, or other browsers
   i code for fun, so i don't intend to test my coding on other devices
   so i'm very sorry if the coding appears broken for you! γ€’β–½γ€’

   help! i added something and the code broke!
   most of the times, the code will break because whatever you added,
   text or images, is too large to fit in the space that the coding allows
   try to trim it down to fix it!

   tags
   looking for a particular kind of code, or one with a specific theme?
   hit ctrl + f to open up the search bar, and search a keyword
   i hope this makes it easier for you to find what you want!

   count/tracker
   9 signatures
   0 simple character forms
   1 complex character form set featuring 3 pieces

   index
   signatures
   simple character forms
   complex character forms
Last edited by castiiian on Mon Dec 07, 2020 5:48 pm, edited 8 times in total.
User avatar
castiiian
 
Posts: 4122
Joined: Mon Apr 11, 2011 9:52 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

| πŸ–€ | free signatures

Postby castiiian » Sun May 10, 2020 9:23 am

sweet pink peach !!
xxx
Image

πŸ–€ four lines of text, which you can expand a bit!
πŸ–€ nintendo ds | source | 91 x 78 pixels
πŸ–€ peach | source | 28 x 29 pixels

tags | signature cute pink pastel simple spaced

Code: Select all
[color=transparent][center]x[/center][/color][left][color=transparent][size=80]xxxxxxx[/size][/color][/left][left][img]https://i.imgur.com/ZdnySFA.gif[/img][/left][left][size=80][center][color=#855256]name πŸŽ€ pronouns πŸŽ€ etc [i]!![/i][/color][/center]write whatever you'd like here!
you have a couple lines available
words words words words words
words words words words words[/size][/left][left][color=transparent][size=85]x[/size][/color][/left][left][center][size=80][color=transparent]x
x[/color][/size][/center][img]https://i.imgur.com/pm1rSRE.gif[/img][/left][left][size=80][center][color=#855256]navigation [i]!![/i][/color][/center]πŸŽ€ link
πŸŽ€ link
πŸŽ€ link
πŸŽ€ [url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?p=130332003#p130332003]Β©[/url][/size][/left]

──────────────────────────────────────────────────────
safe between plants !!
xxx
Image

πŸ–€ three lines of text, make it narrower to bring the plants closer together
πŸ–€ plants | source | 90 x 73 pixels

tags | signature cozy plants green simple cute

Code: Select all
[center][color=transparent]x[/color][/center][left][color=transparent]xxxxxxx[/color][/left][left][img]https://i.imgur.com/sToKHuN.png[/img][/left][left][size=80][center]🌿🌿🌿
[color=#3D5137]name | pronouns | etc[/color][/center]words words words words
words words words words
words words words words
[center]🌿🌿🌿[/center][/size][/left][left][img]https://i.imgur.com/hlLPlrw.png[/img]
[right][size=80][url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?p=130332003#p130332003]Β©[/url][/size][/right][/left]

──────────────────────────────────────────────────────
wide vaporwave scene !!
xxx
Image

πŸ–€ two columns with six lines of text, but you can add more if you wish
πŸ–€ scene | source | 317 x 60 pixels
πŸ–€ palm tree | source | 20 x 20 pixels

tags | signature cool vaporwave columns big wide

Code: Select all
[left][size=150][color=transparent]....................[/color][/size][/left][left][img]https://i.imgur.com/E6NsFcI.png[/img]
[center][img]https://i.imgur.com/NmUa3Qp.png[/img][size=80] name | pronouns | etc [/size][img]https://i.imgur.com/NmUa3Qp.png[/img]
[size=80] link | link | link | [url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?p=130332003#p130332003]Β©[/url][/size][/center][/left][center][color=transparent]................
................
................
................
................
................[/color][/center]
[left][size=150][color=transparent]....................[/color][/size][/left][left][size=80]words words words words words
words words words words words
words words words words words[/size][/left][left][color=transparent].....[/color][/left][left][size=80]words words words words words
words words words words words
words words words words words[/size][/left]

──────────────────────────────────────────────────────
minimalistic plant !!
xxx
Image

πŸ–€ only features a bio and links section xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
πŸ–€ tiny plants | source | 92 x 27 pixels
πŸ–€ terrarium | source | 64 x 66 pixels

tags | signature plants green simple minimalistic little

Code: Select all
[center][color=transparent]x[/color][/center][right][color=transparent][size=150]..................[/size][/color][/right][right][img]https://i.imgur.com/XjLd9eK.png[/img][/right][right][color=transparent]x[/color][/right][right][img]https://i.imgur.com/cno2sig.png[/img]
[center][size=80]name 🌿 pronouns
link | link | [url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?p=130332003#p130332003]Β©[/url][/size][/center][/right]

──────────────────────────────────────────────────────
lucky charms minimalistic !!
xxx
Image

πŸ–€ three lines of text, easy to expand xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
πŸ–€ lucky charms | source | 150 x 31 pixels

tags | signature small simple minimalistic little rainbow

Code: Select all
[center][size=90][color=transparent]x[/color]
[color=#C23D48]name[/color] | [color=#E4B72E]pronoun[/color] | [color=#4EB6EC]etc[/color]
link | link | link | [url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?p=130332003#p130332003]Β©[/url][/size]
[img]https://i.imgur.com/f97tIVR.gif[/img]
[size=80]🍭 words words words words words
🍬 words words words words words
🍫 words words words words words[/size][/center]

──────────────────────────────────────────────────────
sunflower boxes !!
xxx
Image

πŸ–€ only room for a small quote or a few lines of text, and short bio
πŸ–€ sunflower | source | 29 x 62 pixels

tags | signature boxes flowers plants green yellow small little

Code: Select all
[center][color=transparent]x[/color][/center][left][color=transparent].......[/color][/left][left][img]https://i.imgur.com/RgjUdvA.png[/img][/left][left][size=70][center][color=transparent]...[/color]
[color=#732F30]the flower that
follows the sun,
does so even
in cloudy days.[/color][/center][/size][/left][left][color=transparent].[/color][/left][left][size=150][color=#F3C163]β•”β•—
β•‘β•‘
β•šβ•[/color][/size][/left][left][color=#F3C163][size=150]╔════════════╗[/size][/color]
[color=#F3C163][size=150]β•‘[/size][/color][color=transparent]..[/color][color=#732F30][size=80]name | pronouns | etc[/size][/color][right][color=#F3C163][size=150]β•‘[/size][/color][/right]
[color=#F3C163][size=150]β•šβ•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•[/size][/color][/left][left][size=150][color=#F3C163]β•”β•—
β•‘β•‘
β•šβ•[/color][/size][right][size=80][url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?f=102&t=4332087#p130332003]Β©[/url][/size][/right][/left]


──────────────────────────────────────────────────────
sylveon road !!
xxx
Image

πŸ–€ lots of space for text/links, easy to edit. emoji can be replaced with a small image
πŸ–€ sylveon | source | 168 x 174 pixels

tags | pokemon signature large big full

Code: Select all
[left][color=transparent][size=200]β–β–Œ[/size][/color][/left][left][img]https://i.imgur.com/wDvb4o0.png[/img][/left][left][size=200][color=#FCB8B8]β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ[/color][/size][/left][left][center][size=200]πŸŽ€[/size]

[size=85]name / pronouns

words words words
words words words
words words words
words words words
words words words[/size][/center][/left][left][size=200][color=#FCB8B8]▐
▐
▐
▐
▐
▐
▐[/color][/size][/left][left][size=200][color=#FCB8B8]β–Œ
β–Œ
β–Œ
β–Œ
β–Œ
β–Œ
β–Œ[/color][/size][/left][left][center][size=200]πŸ’Œ[/size][/center]
πŸ’– [size=85]link/etc[/size]
🧑 [size=85]link/etc[/size]
πŸ’› [size=85]link/etc[/size]
πŸ’š [size=85]link/etc[/size]
πŸ’™ [size=85]link/etc[/size]
πŸ’œ [size=85]link/etc[/size]
[right][size=50][url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?f=102&t=4332087#p130332003]credit[/url][/size][/right][/left][left][size=200][color=#FCB8B8]β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ
β–β–Œ[/color][/size][/left]


──────────────────────────────────────────────────────
best friends !!
xxx
Image

πŸ–€ one space to write, which can be made bigger by deleting the periods/"."
πŸ–€ rabbit | source | 53 x 79 pixels
πŸ–€ bear | source | 49 x 69 pixels

tags | TAGSHERE

Code: Select all
[right][size=200]β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘[/size][/right][right][size=80]"you know i'd do anything for you,
right?"

[color=transparent]......................................[/color] "yeah,
[color=transparent]......................................[/color] i know!"[/size][/right][right][color=transparent][size=50].[/size][/color]
[img]https://i.imgur.com/QFpg0kl.gif[/img][/right][right][img]https://i.imgur.com/ewmwEwu.gif[/img][/right][right][size=80]..............................................[/size]
[center][size=70]words words words words words
words words words words words
[/size][/center][size=80]..............................................[/size]
[size=85][center]link / link / link / [url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?f=102&t=4332087#p130332003]Β©[/url][/center][/size][/right][right][size=200]β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘
β–‘β–‘β–‘[/size][/right][right][size=200]β–‘
β–‘
β–‘[/size][/right][right][size=200]β–‘
β–‘
β–‘[/size][/right]


──────────────────────────────────────────────────────
POKEMON FIGHT !!
xxx
Image

πŸ–€ you can remove the mail box and pencil section and turn them into additional link areas
πŸ–€ pikachu | source | 120 x 112 pixels

tags | TAGSHERE

Code: Select all
[left][img]https://cdn.discordapp.com/attachments/437466568847261719/742936599515627660/pikachu-gigantamax.png[/img][/left][left][size=200]╓━━━━━━━━╖[/size]
[size=200]β•‘[/size] [color=transparent]...................[/color] [size=85]name [ pronouns ][/size] [size=200]β•‘[/size]
[size=200]β•Ÿβ”β”β”β”β”β”β”β”β•’[/size]
[right][size=200]β•‘
β•‘
β•‘[/size][/right][right][size=85]βœ‰ words
✐ words
β€· link
β€· link
β€· [url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?f=102&t=4332087#p130332003]credit[/url][/size][/right][right][color=transparent]...[/color][/right][right]β–Ά FIGHT
BAG
POKΓ©MON
RUN[/right][size=200]β•‘
β•‘
β•‘[/size]
[size=200]β•™β”β”β”β”β”β”β”β”β•œ[/size][/left]
Last edited by castiiian on Sat Aug 22, 2020 5:38 pm, edited 14 times in total.
User avatar
castiiian
 
Posts: 4122
Joined: Mon Apr 11, 2011 9:52 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

| πŸ–€ | free simple character forms

Postby castiiian » Sun May 10, 2020 9:46 am

   reserved
   free simple character forms will be here someday
User avatar
castiiian
 
Posts: 4122
Joined: Mon Apr 11, 2011 9:52 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

| πŸ–€ | free complex character forms

Postby castiiian » Sun May 10, 2020 9:46 am

Image
dropletter intro !!
πŸ–€ for the letter: fontmeme - font i used - size 60
πŸ–€ for the fancy text: messletters - i used "8. Math Fraktur Bold"
πŸ–€ image is 240 x 200 pixels
πŸ–€ live example
tags |
please god tags were such a bad idea how will i ever keep up with them
Code: Select all
[left][img]https://i.imgur.com/4UP6pfz.jpg[/img][/left][left][img]https://cdn.discordapp.com/attachments/740437353784672276/787414374586515486/0840dfbb84963565a62f296d890ae75c.png[/img][/left][size=150]π–†π–’π–Š[/size] | [size=85]a [url=#LINK]species name[/url] barn[/size]
[left][size=200]β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”[/size]
[right][size=200]β”‚
β”‚
β”‚
β”‚[/size][/right][right][size=85]text text text text text text text
text text text text text text text[/size]
[center]↣ ───── 🌿 ───── β†’[/center][size=75]name | name | name
name | name | name
name | name | name[/size][/right][size=200]β”‚
β”‚
β”‚
β”‚[/size]
[size=200]β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜[/size][/left]
[left][size=70][url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?f=102&t=4332087]Β© coding[/url][/size][/left]


Image
pink notebook set | intro | 1/3 !!
πŸ–€ many lines available, and can be lengthened by adding more border pieces
πŸ–€ you can change the color, the image, etc
tags |
introduction welcome index navigation key list
Code: Select all
[left][size=150][color=#FFB8B8]β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ[/color][/size][/left]
[left][size=200][color=#FFB8B8]β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ[/color][/size][/left][left][color=transparent]x[/color]
[img]https://i.imgur.com/NZfdGGD.png[/img][color=transparent]xxxxx[/color]
[color=transparent]x[/color][/left][left][center][color=transparent]xxx
xxx
xxx[/color]
─── WELCOME ───

[size=85]intro
hello

notice
rules
etc
etc
etc[/size][/center][/left][left][color=transparent]xxxxx[/color][/left][left][color=transparent]xxx[/color]
─── index
[size=85]πŸ’• - open for relationships
πŸ’Œ - open for trading

name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ
name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ
name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ
name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ
name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ
name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ
name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ
name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ
name - 3/3 breedings - πŸ’•πŸ’Œ[/size][/left][right][size=200][color=#FFB8B8]β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ[/color][/size][/right][left][size=150][color=#FFB8B8]β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ[/color][/size][/left][right][size=85][url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?f=102&t=4332087#p130332003]coding credit[/url][/size][/right]


Image
pink notebook set | family tree | 2/3 !!
πŸ–€ warning! this code is fragile, and tends to break easily!
πŸ–€ ensure there's the correct amount of spaces between names to prevent it from breaking
πŸ–€ if you add spaces between names, be sure to also increase the length of the horizontal line
tags | family tree line list index
Code: Select all
[left][size=150][color=#FFB8B8]β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ[/color][/size][/left]
[left][size=200][color=#FFB8B8]β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ[/color][/size][/left][left][color=transparent]xxx[/color][/left][left][color=transparent]xxx
xxx[/color]
[center]name + name
[size=150]β”‚
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”[/size]
name [color=transparent]xxxxxxxx[/color] name [color=transparent]xxxxxxxxxxxxxxxxxx[/color] name [color=transparent]xxxxxxx[/color] name[/center]
[color=transparent]xxx
xxx[/color]
[center]name + name
[size=150]β”‚
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”[/size]
name [color=transparent]xxxxxxxx[/color] name [color=transparent]xxxxxxxxxxxxxxxxxx[/color] name [color=transparent]xxxxxxx[/color] name[/center][/left][left][color=transparent]xxxxx[/color][/left][left][color=transparent]xxx
xxx[/color]
[center]name + name
[size=150]β”‚
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”[/size]
name [color=transparent]xxxxxxxxxxxxxxxxxx[/color] name[/center]
[color=transparent]xxx
xxx[/color]
[center]name + name
[size=150]β”‚
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”[/size]
name [color=transparent]xxxxxxxxxxxxxxxxxx[/color] name[/center][/left][right][size=200][color=#FFB8B8]β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ[/color][/size][/right][left][size=150][color=#FFB8B8]β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ[/color][/size][/left][right][size=85][url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?f=102&t=4332087#p130332003]coding credit[/url][/size][/right]


Image
pink notebook set | character sheet | 3/3 !!
πŸ–€ space for a 900 x 600 image on top, the standard large size for oekaki pics
πŸ–€ add more borders to add more words/lengthen the post
πŸ–€ you can change the color of the border and replace the images
tags | biography history bullet points reference hexcodes family large
Code: Select all
[img]https://via.placeholder.com/900x600.png[/img]
[color=#FFB8B8][size=150]β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ[/size][/color][size=200][left][color=#FFB8B8]β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ[/color][/left][/size][left][color=transparent]x[/color]
[img]https://via.placeholder.com/150.png[/img]
[center]NAME[/center]────────────────
[size=85]name
gender
orientation
obtained[/size]
────────────────
[center]MORE[/center][size=85]rarity
traits
traits
#hex
#hex
#hex
#hex
#hex[/size]
────────────────[/left][size=200][right][color=#FFB8B8]β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ[/color][/right][/size][right][color=transparent]x[/color]
[img]https://i.imgur.com/71wg6yn.png[/img]
[img]https://via.placeholder.com/141x212.png[/img]
[color=transparent]x[/color][/right]─── personality
[size=85]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.[/size]

─── bulletpoints
[left][size=85]β€’ entry
β€’ entry
β€’ entry
β€’ entry[/size][/left][right][size=85]β€’ entry
β€’ entry
β€’ entry
β€’ entry[/size][/right][center][size=85]β€’ entry
β€’ entry
β€’ entry
β€’ entry[/size][/center]
─── history
[size=85]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.[/size]

─── family
[left][size=85]mate
breedings[/size][/left][left][color=transparent]xxxxx[/color][/left][left][size=85]i. partner
β€’ kit
β€’ kit
β€’ kit[/size][/left][left][color=transparent]xxxxx[/color][/left][left][size=85]ii. partner
β€’ kit
β€’ kit
β€’ kit[/size][/left][left][color=transparent]xxxxx[/color][/left][left][size=85]iii. partner
β€’ kit
β€’ kit
β€’ kit[/size][/left]
[color=#FFB8B8][size=150]β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ[/size][/color][size=85][right][url=https://www.chickensmoothie.com/Forum/viewtopic.php?f=102&t=4332087#p130332003]coding credit[/url][/right][/size]
Last edited by castiiian on Sun Dec 13, 2020 4:47 pm, edited 9 times in total.
User avatar
castiiian
 
Posts: 4122
Joined: Mon Apr 11, 2011 9:52 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

| πŸ–€ | reserved

Postby castiiian » Sun May 10, 2020 9:47 am

User avatar
castiiian
 
Posts: 4122
Joined: Mon Apr 11, 2011 9:52 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

| πŸ–€ | reserved

Postby castiiian » Sun May 10, 2020 9:48 am

User avatar
castiiian
 
Posts: 4122
Joined: Mon Apr 11, 2011 9:52 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: | πŸ–€ | cast's free coding gallery

Postby elf. » Tue May 12, 2020 12:59 pm

marking, i'm def going to be using the first one. love how they're simple but can still be really personalized. thanks for sharing them!
User avatar
elf.
 
Posts: 1853
Joined: Wed Aug 05, 2015 7:58 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: | πŸ–€ | cast's free coding gallery

Postby kitsugeist » Sun May 17, 2020 7:58 am

Using the lucky charms signature!
x
shijo | he/him | taken
β™₯ | Β©

Image
🍰 Male + enfj + scorpio.
🍑 I love my gf, jjba, persona, and nge!
🍰 Previously Yoshikage ^^
User avatar
kitsugeist
 
Posts: 202
Joined: Sat Feb 02, 2019 4:04 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: | πŸ–€ | cast's free coding gallery

Postby NekomaruNidais » Mon Jun 29, 2020 4:21 pm

gorgeous! marking!
my thread links
arctofelis
jackhunds
dracofelis
hi, call me neko/nekomaru/whatever!
he/him, transgender male, gay
nekomarunidais#0172 add me on discord!
User avatar
NekomaruNidais
 
Posts: 439
Joined: Fri Jul 26, 2019 12:40 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests