πŸ’š Looking to trade!

Trade your CS pets, items or C$ with other members. A great way to collect any outcomes you've missed!

πŸ’š Looking to trade!

Postby resqu » Mon May 11, 2020 7:58 am

I need to post something in order to communicate...whoop whoop?

Would anyone like to trade with me? I'm new, so I don't really have anything too interesting.
Last edited by resqu on Wed May 27, 2020 8:48 am, edited 3 times in total.
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me


Re: Trades?

Postby resqu » Tue May 12, 2020 5:00 am

Bumper cars x2
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: Trades?

Postby resqu » Tue May 12, 2020 5:26 am

Bumper cars x3
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: Trades?

Postby resqu » Tue May 12, 2020 5:54 am

Bumper cars x4
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: Trades?

Postby resqu » Tue May 12, 2020 6:11 am

Bumper cars x5
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: Trades?

Postby resqu » Tue May 12, 2020 6:25 am

Bumper cars x6
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: Trades?

Postby resqu » Tue May 12, 2020 7:44 am

Bumper cars x7
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: Trades?

Postby resqu » Tue May 12, 2020 8:42 am

Bumper cars x8
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Re: Trades?

Postby resqu » Tue May 12, 2020 9:37 am

Bumper cars x9
Image
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

xxxxA local neighborhood green cat who eats way too much bread. In other words, I have a large
xxxx intake of carbohydrates.
xxxxIf it isn't bread, it most likely is tea or some other snack. I can't control the urge to eat.
xxxxSend help.

xxxxI love all of my friends!!! β€οΈπŸ§‘πŸ’›πŸ’šπŸ’™πŸ’œ

xxxx← Credit to all of the lovely people who've made fan art/art of my character!
xxxxxxxxxiixixxxxxxxxxβ”–β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”β”š
User avatar
resqu
 
Posts: 551
Joined: Mon May 11, 2020 7:51 am
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Who is online

Users browsing this forum: Baby Yoda!!, Doctor Strange, Majestic-12 [Bot], Nighty9000, Yandex and 1 guest