❝ π‡π―πžπ«π πžπ₯𝐦𝐒𝐫 ────

A place to store your roleplay character information.

Postby chevreuil » Mon Jan 06, 2020 3:59 pm

β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
β–ˆβ–
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
────── ❝ 𝐴𝑁𝐷 𝐴𝑆 𝑇𝑂 π‘Œπ‘‚π‘ˆ 𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻, 𝐴𝑁𝐷 π‘Œπ‘‚π‘ˆ 𝐡𝐼𝑇𝑇𝐸𝑅 π»π‘ˆπΊ 𝑂𝐹 π‘€π‘‚π‘…π‘‡π΄πΏπΌπ‘‡π‘Œ ──────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────╯
Image
────────────╴─╴─╴─╴

  i. Sigrid Wassa "The Brass Thorn" of Caerden
  ii. occasionally Sigi, Sigga, The Lioness of Red
  River, Last of the Seventh Cut, Blight of Morrian

  iii. The Monster Hunter

  iv. twenty-seven v. female vi. homoflexible

  vii. raven black hair viii. piercing blue eyes
  ix. 5'8" x. athletic build, decent muscle tone

  xi. ivy tattooed across neck & chest, too many
  scars to count


  xii. fragrance of cedarwood & leather

  xiii. armed with a longsword + medium-to-light,
  black leather armor and bracers


  xiiv. fc; Josefin Asplund
╢─╢─╢─╢────────────
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  Sigrid Wassa was born in the city of Caerden, capital of the
  Northern kingdom of Caerdia, into the noble family of Wassa.
  Caerdia may be known for its frozen wilderness, deadly wildlife,
  and the jagged mountains at its borders, but Caerden is the
  city of warriors, famous for the impressive army that guards
  its borders. Yet it was even more infamous for The Seventh Cut,
  the mercenary company supported by Queen Dagrun herself.
  Sigrid never wished to be merely another silk-clad noble gracing
  one of the plush chairs of the Queen's court, spending her entire
  life staring at the gilded walls depicting their kingdom's prowess
  in battle, when she could have been out there, seeing the world
  herself. At the age of sixteen, with nominal experience in sword-
  play, she rejected the court, leaving the legacy of her lineage
  behind to join the Queen's army.
  For a few years, she trained under the guidance of the best
  warriors in Caerden, honing her skills and eventually advancing
  to the rank of captain ─ the commander of her own company.
  Although she became a revered warrior due to her fearlessness
  in several skirmishes and even a few bloodier battles, such as
  the Conquest of Red River, it was never quite what she had
  wanted when she chose to join the army. She began seeking out
  increasingly dangerous missions, going so far as to provoke a
  notably vicious leshy and its bears prowling in the woods around
  Caerden when no one else dared to do anything about it. She
  became known as The Brass Thorn of Caerden, because she was
  just as sharp as she was resilient.
  This audaciousness was noticed by members of The Seventh Cut,
  and it didn't take long until Sigrid went from revered soldier to
  mercenary. Her new line of work allowed her to see the world,
  take on the contracts she wished to, and live without the strict
  code of the army. The Seventh Cut was like a family, even if it
  was a family brought together by danger and coin.
  The conduct of the company started to become unlawful and
  progressively more destructive after Queen Dagrun's death, as
  her successor wished to severe all ties with the mercenaries.
  It began as taking contracts for people instead of monsters, and
  soon became ransacking villages, taking whatever they wanted,
  and roughing up people who couldn't afford to pay the price of a
  kill. It all culminated in the burning of a town named Morrian,
  when the elder refused to provide them lodging.
  Watching the town be reduced to embers, Sigrid realized that
  as much as she lived for the adventures, and the thrill of cutting
  down a monster, becoming one wasn't the way to go about it. So
  she betrayed her family, splitting under the cover of night and
  leaving them to fend for themselves against the horrors that the
  unjustly dead of Morrian were bound to become. Rumour has it,
  no one else made it out.
  For the past few years, she has traveled on her own, taking on
  whichever contracts she could get, hoping to right at least some
  of the wrongs of her past ─ although she is still far from a saint.
  The kindest call her the Brass Thorn of Caerden, Lioness of Red
  River, or simply the Monster Hunter, but it isn't unheard of for
  someone to brand her as the mercenary, Last of the Seventh
  Cut, or even Blight of Morrian. ❧
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ

─

βš”
─
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ
β–ˆ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
────────────────────────────────────────────── 𝐼𝑇 𝐼𝑆 𝐼𝐷𝐿𝐸 𝑇𝑂 π‘‡π‘…π‘Œ 𝑇𝑂 𝐴𝐿𝐴𝑅𝑀 𝑀𝐸 ❞ ───────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Postby chevreuil » Thu Jan 09, 2020 1:12 pm

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image
╴╴─────╢╢ β•΅β•΅β•΅ ╴╴────╢╢ β•΅β•΅β•΅ ╴╴─────╢╢
Image
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  i. Beatrice Elodie "Birdie" Green

  ii. occasionally just Bird, formally Specialist
  Green
  iii. the tracker, agent 007 iv. twenty-
  three
  v. female she/her vi. homoflexible

  vii. caramel brown hair viii. light green
  eyes
  ix. 5'7" x. athletic physique xi. small
  bird tattooed below left collarbone
  xii.
  fragrance of cedar & fern xiii. prefers hand-
  guns, but knows her way around a rifle

  xiiv. fc; Alycia Debnam-Carey
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
── ❝ 𝐿𝑂𝑉𝐸 π‘Šπ‘‚π‘'𝑇 π΄πΏπ‘Šπ΄π‘Œπ‘† π»π΄π‘ˆπ‘π‘‡ 𝑀𝐸 π‘‡π»π‘‚π‘ˆπΊπ» 𝐼𝑇 π·πΈπΉπΌπ‘πΌπ‘‡πΈπΏπ‘Œ 𝑇𝑅𝐼𝐸𝑆 ───

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  Birdie joined the army at the age of nineteen after dropping out of college
  and not really knowing what to do with her life. It turned out to be some-
  thing she was actually good at. After reaching the rank of specialist, she
  managed to join the 75th ranger regiment, mostly working in recon and
  personnel recovery. Before being drafted by project genome, she had only
  been deployed once for nine months, making her a bit of a rookie in combat
  compared to some of the others in the team. That being said, Birdie was
  chosen for a reason: she is unusually good at what she does, and also has
  a healthy amount of confidence in her abilities.

  Birdie is usually a light-hearted and highly affectionate person with a great
  sense of humour. Even if her superiors tended to find it a little annoying,
  and she managed to find her fair share of trouble, she was always the one
  keeping the mood light on tough nights during deployment. If there's some-
  thing you can always count on when it comes to Birdie, it's her warmth and
  sincerity ─ she will pour her heart out to you, and let you do the same.

  Based on first impressions, it can be very easy to think that Birdie has no
  business working for project genome or the recovery mission. She is the
  professional messβ„’ of the team, and although she takes her job as tracker
  seriously, she most definitely will find something dumb to do in-between.
  Her energy is more or less chaotic, accompanied by an acute case of dis-
  organization and impulsiveness when her carefree attitude goes a bit too
  far ─ using zany as a descriptor for her wouldn't be entirely incorrect.

  Nevertheless, she wouldn't have gotten this far if she weren't dedicated to
  her work. She cares a lot about other people, and personnel recovery really
  fits these inclinations. Her liveliness shouldn't be taken as a lack of respect
  either, because she does admire and appreciate her peers and higher-ups.

  As evidenced by her title, her strengths include scouting and tracking with
  a side of first aid ─ in other words, she's good at finding people, whether
  that's an enemy or an ally. She also has a decent amount of knowledge and
  experience in evasion & camouflage, which is beneficial when trying to find
  people who are actively avoiding capture.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜

───── 𝐼 πΎπ‘π‘‚π‘Š π‘Œπ‘‚π‘ˆ 𝐢𝐴𝑁 𝑆𝐸𝐸 𝑇𝐻𝐴𝑇 𝑇𝐻𝐸𝑅𝐸 𝐼𝑆 𝑆𝑂 π‘€π‘ˆπΆπ» 𝑀𝑂𝑅𝐸 𝑇𝑂 𝑀𝐸 ❞ ──
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Postby chevreuil » Wed Jan 15, 2020 9:13 pm

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image
╴╴─────╢╢ β”ˆβ”ˆβ”ˆ ╴╴────╢╢ β”ˆβ”ˆβ”ˆ ╴╴─────╢╢
Image
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  i. Robin Olivia Ward

  ii. goes by Robin, formally Sheriff Ward
  iii. the local sheriff iv. twenty-eight
  v. female she/her vi. bisexual

  vii. brown-black hair, lighter towards
  tips
  viii. chartreuse eyes ix. 5'5" x. fairly
  petite, but in shape
  xi. fragrance of
  rosewood & bergamot


  xii. fc; Elizabeth Olsen // Wind River
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
─ ❝ π‘ŠπΈ πΏπ΄π‘Œ 𝐻𝐸𝑅𝐸 𝐹𝑂𝑅 π‘ŒπΈπ΄π‘…π‘† 𝑂𝑅 𝐹𝑂𝑅 π»π‘‚π‘ˆπ‘…π‘†; π‘‡π»π‘…π‘‚π‘Šπ‘ 𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑂𝑅 πΉπ‘‚π‘ˆπ‘π· ─

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  When Robin was merely fifteen, her older sister disappeared without a
  trace during what was supposed to be just an ordinary day in Elk Point.
  Never knowing what happened is difficult, and Robin doesn't even know
  whether her sister is alive, but she does hope that Morgan simply grew
  tired of the quiet town and left to start her life somewhere else. And as
  painful as it was, it did inspire her to join the force.
  However, now Robin fears that there is someone out there who is missing
  their Jane Doe and deserves to reach closure, but she will prove incapable
  of solving the case, just as the previous sheriff couldn't figure out what
  happened to her sister. She does have hope that the new detective will
  bring a crucially fresh perspective to the case, but at the same time, she
  worries that she is putting too much trust into someone unfamiliar with
  the town's quirks.
  That being said, she has seen a lot of strange things, but at this point,
  they are just a part of life in Elk Point. She believes in listening to others
  and taking their word as seriously as possible, but she has investigated
  the howling in the woods and come up empty too many times to believe
  in anything else than the official consensus: there are no wolves in Maine.

  Robin is extremely devoted to her position as sheriff, and often gets lost
  in her work. She doesn't like letting cases go until they are either solved
  or she feels like she has done absolutely everything she can. In the same
  vein, she tends to place the weight of the world on her shoulders and is
  most definitely an overthinker, but it's a habit she's trying to overcome.
  Although she benefits from a certain degree of meticulousness in her line
  of work, she is occasionally too focused on the details to see the big picture.

  Robin tends to get involved, and is highly compassionate, even if she some-
  times has a hard time showing it. The disappearance of her sister has left
  her in a mindset where she feels as if she needs to solve everyone else's
  problems, and tends to worry that she is overlooking something the people
  around her may be going through. This devotion sometimes comes at the
  cost of her own well-being, and it's not uncommon for Robin to tell herself
  that it's simply a part of being the sheriff in a town where everyone knows
  each other.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜

──── 𝑇𝑂 𝐹𝑅𝐸𝐸𝑍𝐸 𝑂𝑅 𝑇𝑂 π‘‡π»π΄π‘Š; 𝑆𝑂 𝐿𝑂𝑁𝐺 π‘ŠπΈ 𝐡𝐸𝐢𝑂𝑀𝐸 𝑇𝐻𝐸 πΉπΏπ‘‚π‘ŠπΈπ‘…π‘† ❞ ──
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Postby chevreuil » Wed Jan 15, 2020 10:49 pm

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image
╴╴────╢╢ β”ˆβ”ˆβ”ˆ ╴╴───╢╢ β”ˆβ”ˆβ”ˆ ╴╴────╢╢
Image
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  i. Adrian Isaac Shaw

  ii. occasionally Ian, or Shaw iii. the
  fighter
  iv. twenty-nine v. male ─
  he/him
  vi. heteroflexible

  vii. dirty blonde hair viii. hazel eyes
  ix. 6'1" x. athletic, defined muscles xi.
  fragrance of smoky cedar & leather
  xii. short, usually neat beard

  xiii. fc; Charlie Hunnam
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
Image
─ ❝ π‘Šπ»πΈπ‘ π‘†π‘ˆπ‘€π‘€πΈπ‘… 𝐺𝑂𝐸𝑆 𝑇𝐻𝐸 𝐿𝐸𝐴𝑉𝐸𝑆 𝑆𝐻𝐼𝐹𝑇 𝑇𝑂𝑁𝐸 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇;
𝐴𝑆 𝑇𝐻𝐸 πΆπ΄π‘π‘‚π‘ƒπ‘Œ 𝑅𝐸𝑉𝐸𝑅𝑇𝑆 𝑇𝑂 𝐡𝑅𝐴𝑁𝐢𝐻 𝐴𝑁𝐷 𝐡𝑂𝑁𝐸 ─

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  Adrian was born to parents from the original generation that decided to
  settle in the forests around Elk Point. He has seen twenty-nine winters
  with the pack, including all of the obstacles they have had to overcome in
  order to survive and persist. Nevertheless, the recent events have caused
  a strange tension to settle in his shoulders; a looming feeling of something
  bad─ worse about to happen. It isn't the first time the pack has lost one of
  its members, not even when it comes to a sudden death, but the abrupt
  involvement of the residents of nearby Elk Point unnerves him, which isn't
  something that happens often, or easily.
  Even if the humans hadn't gotten involved, or possibly weren't the cause
  itself of Aspen's untimely demise, the death would've been a noticeable hit.
  The pack's numbers have dwindled steadily throughout the years as the
  local humans have carved their homes deeper into the wilderness, and some
  wolves have even decided to try their luck and live among them. The pack
  is only as strong as its members, and although they remain far from dying
  out, it's always a menacing possibility in the unpredictable wilds.

  Adrian is a bit of a hot-head, but in the best possible way; he is quick to
  defend, whether that is someone's hide or their honour, but he is rarely
  the one to initiate conflict, even if he isn't really great at 'talking it out'
  either. He is brutally loyal and protective towards his pack, and could
  never harm someone he cares about, but would go to great lengths in
  order to protect them. He can be possessive or even a little jealous, but
  usually knows where to draw the line. He likes to consider himself gallant,
  and he is certainly lionhearted, but not the type to go willingly seeking for
  his own demise.

  Adrian does try his best to be as gentlemanly as possible, and believes in
  treating people the way they deserve to be treated, but some folks simply
  need a good scolding. Where it is possible, he values mutual respect, but
  getting more than a few words out of him may take some coaxing. He is
  generally not talkative or even a great conversationalist, but he does love
  a good time ─ which is when he can get loud, hearty, and a bit unruly. He
  can easily come off as a 'tough guy', but he isn't afraid to get sappy for his
  buddies when the time is right. The pack means everything to him, and
  he does prefer actions over words when it comes to doing anything to keep
  them from harm.

  Adrian's wolf is a solid cobalt grey, bulky and muscular. His amber eyes are
  of such a pale shade that they often appear white. He is certainly more built
  for strength and brawling than speed and agility, but he isn't completely use-
  less when it comes to hunting and other activities that require more swift-
  ness and skill than brute force.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
──── π·π‘‚π‘Šπ‘π‘Šπ΄π‘…π· π‘‡π‘ˆπ‘€π΅πΏπΌπ‘πΊ πΌπ‘π΄π·π‘‰πΈπ‘…π‘‡πΈπ·πΏπ‘Œ,
𝐼 π‘†π‘‡π‘ˆπ‘€π΅πΏπΈ 𝐴𝑁𝐷 π‘Œπ‘‚π‘ˆ π‘†π‘‡πΈπ΄π·π‘Œ 𝑀𝐸 ❞ ──
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Postby chevreuil » Sat Jan 18, 2020 3:51 pm

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image
╴╴────╢╢ β”ˆβ”ˆβ”ˆ ╴╴───╢╢ β”ˆβ”ˆβ”ˆ ╴╴────╢╢
Image
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  i. Laurel Corisande BΓ©langer

  ii. goes by Laura BΓ©langer
  iii. "the pretty face"

  iv. 119, appears to be in mid-
  twenties
  v. female ─ she/her
  vi. asexual homoromantic

  vii. jet black hair viii. blue-green
  eyes
  ix. rosy, fair complexion x. 5'6"
  xi. feminine, fairly curvy physique

  xii. fragrance of vanilla & patchouli
  xiii. eagle-like, sooty black wings
  xiv. wears a lot of black & white

  xv. fc; Katie McGrath
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
── ❝ 𝐼 π‘ŠπΌπ‘†π» π‘Œπ‘‚π‘ˆ πΆπ‘‚π‘ˆπΏπ·'𝑉𝐸 π‘Šπ΄π‘…π‘πΈπ· 𝑀𝐸 𝑂𝐹 𝑇𝐻𝐸 π‘ƒπ»π‘…π‘ŒπΊπΌπ΄π‘ 𝐿𝐼𝑂𝑁,
π‘ŠπΌπ‘‡π» 𝐻𝐼𝑆 𝐸𝑋𝐢𝐸𝐿𝐿𝐸𝑁𝑇 πΈπ‘ŒπΈπ‘†πΌπΊπ»π‘‡ ──

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  The "daughter" of Zadkiel, archangel of freedom, benevolence and mercy, Laura
  may seem like an ideal provider of life insurance. But being known primarily for
  her beauty has its evident downsides, as some have deliberately driven them-
  selves to danger just to gain her attention. Even among the angels, Laura is con-
  sidered an exemplary beauty. As the result, many see her as an object of desire,
  something pretty to possess, rather than the celestial being who has experienced
  over a century of life; she is far more than just a pretty face.

  Decades ago, somewhere around the 1950s, a client staged a situation of mortal
  peril, only to attempt cutting off Laura's wings to force her to stay in the human
  city. She escaped narrowly, and chose to retreat from the industry. After hiding
  out in Seraphim for far too long, Laura finally returned to cherubim wishing to
  continue working towards the betterment of the project, but instead faced a
  wave of horrific crimes. Now that angels are being found with their wings sev-
  ered, she is quite terrified of becoming a target once more, but she doesn't wish
  to go back to hiding in Angel City. That being said, she dislikes the values advo-
  cated by the project, considering she doesn't do it for the riches or glory, but out
  of the desire to help those who deserve another chance at life. Having to face
  their own mortality is often an important turning point for humans, and she as-
  pires to be an active force of good, rather than some arrogant socialite's permit
  to live carelessly.

  Under the guidance of Zadkiel, Laura has been instilled with the values of benevo-
  lence, compassion, and clemency since her creation. Laura is guileless and sincere,
  and rarely says things she doesn't truly mean or believe. She is inherently a gentle,
  loving, and soft-spoken individual, but she isn't infallible, regardless of what some
  humans tend to think of angels; the way she conducts herself in some situations can
  make her come off as detached or even cold, and her unfortunate experiences have
  made her somewhat reticent. She is still highly sensitive to the feelings, especially
  struggles, of others, and cares a lot more than she occasionally lets on.
  Laura is emotionally affectionate when she's comfortable, but feels the opposite
  about physical affection; she doesn't like being touched, especially when it comes to
  her wings, and is in turn hesitant about touching others. She is easily suspicious of
  others' motivations and intentions, and prefers to know that she can trust some-
  body before intentionally displaying her deep-rooted vulnerability.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
── 𝐼 π‘ˆπ‘π·πΈπ‘…π‘†π‘‡π‘‚π‘‚π· 𝑇𝐻𝐸 πΆπ»πΈπ‘€πΌπ‘†π‘‡π‘…π‘Œ 𝑂𝐹 𝑃𝐸𝐴𝐢𝐸,
π‘Œπ‘‚π‘ˆ 𝐢𝑂𝑉𝐸𝑅𝐸𝐷 𝑀𝐸 𝐼𝑁 π‘Šπ΄π‘…π‘ƒπ΄πΌπ‘π‘‡ ❞ ──
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Postby chevreuil » Mon Jan 20, 2020 1:32 pm

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image
╴╴─────╢╢ β”ˆβ”ˆβ”ˆ ╴╴─────╢╢ β”ˆβ”ˆβ”ˆ ╴╴─────╢╢
Image
─ ❝ 𝐼 πΈπ‘π‘‰π‘Œ 𝑇𝐻𝐸 πΉπ‘ˆπ‘‡π‘ˆπ‘…πΈπ‘† 𝑂𝐹 𝐴𝐿𝐿 π‘€π‘Œ 𝐹𝑅𝐼𝐸𝑁𝐷𝑆, 𝐼 𝐺𝐸𝑇 π½πΈπ΄πΏπ‘‚π‘ˆπ‘† π΄π΅π‘‚π‘ˆπ‘‡ π‘Œπ‘‚π‘ˆπ‘… 𝑃𝐴𝑆𝑇 ─
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚

  i. Nicole Dallas West ii. goes by Dallas iii. "the reckless" iv. twenty-four───
  v. female vi. pansexual vii. light brown hair viii. pale green eyes ix. 5'5"
  x. porcelain skin xi. lean build xii. cedar & fern xiii. fc; Kristen Stewart
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  Youngest daughter of the affluent West family, Dallas grew up surrounded by
  wealth. She's never quite lived in the real world, or had to suffer the conse-
  quences of her actions, because whatever the problem was, they could al-
  ways throw money at it, and it shows; Dallas is a reckless adrenaline junkie,
  loving everything from weaving through metropolitan traffic on a longboard
  to base jumping ─ her parents hired her a guardian angel for a reason.

  ─ Adventurous & open-minded, always willing to try new things regardless
  of the risks involved. She's 100% an escapist, preferring fleeting distractions
  & thrill over reality. Has a hard time taking things seriously, or generally
  dealing with serious matters.
  ─ Generally quite pleasant to be around; easy-going. She doesn't expect a lot
  from people, is really the opposite of clingy, and doesn't like getting attached
  to those who don't clearly & transparently reciprocate her elusive feelings.
  ─ Spontaneous; does a lot of things based on impulse without really consid-
  ering the consequences of her actions.
  ─ Constantly on the move; restless & impatient, hates staying still, and
  prefers any distraction to being alone with her thoughts. Fidgets a lot.
  ─ Stubborn, used to having her way and doing what she wants. She has a
  hard time admitting when she's wrong, and is quick to get defensive when
  faced with criticism or really anything negative.
  ─ Depressed since late teens, but well-versed in pretending she's not, and
  doesn't like to acknowledge it herself. All the thrill-seeking is her way of
  feeling alive, and coping with all the difficult things she has no control over.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
── 𝐼𝐹 𝐼𝑇 𝐺𝐸𝑇𝑆 𝑇𝑂𝑂 𝐢𝐿𝑂𝑆𝐸, 𝐼𝐹 𝐼𝑇 𝐺𝐸𝑇𝑆 𝑇𝑂𝑂 π‘€π‘ˆπΆπ», 𝐼'𝑀 𝑆𝐢𝐴𝑅𝐸𝐷 𝐼'𝐿𝐿 𝐷𝐼𝑆𝐴𝑃𝑃𝐸𝐴𝑅 ❞ ─
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Postby chevreuil » Wed Jan 22, 2020 9:36 am

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image

Image
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  i. Florence Olivia Chastain────────────────

  ii. nicknamed Rory; hates Flo, don't call her Flo
  iii. a villain ─ vultures

  iv. twenty-six v. cisfemale ─ she/her
  vi. panromantic demisexual
  vii. caramel brown hair viii. pale green eyes
  ix. 5'6" x. lean, delicate physique; ectomorph
  xi. fragrance of cedarwood & leather

  xii. "doll manipulation"

  xiii. fc; Kristen Stewart
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
── ❝ 𝐼 𝐢𝐴𝑁'𝑇 𝑅𝐸𝐢𝐴𝐿𝐿 𝑇𝐻𝐸 𝐡𝐴𝑅𝐾 π΅π‘ˆπ‘‡ 𝑇𝐻𝐸 π΅π΄π‘Œ, 𝐼 𝐴𝐷𝑀𝐼𝑇
𝐼𝐹 𝐼 π‘Šπ΄π‘† 𝐿𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐼𝑁𝐺 𝐼 πΆπ‘‚π‘ˆπΏπ· 𝐻𝐸𝐴𝑅 𝐼𝑇 ──

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  + adaptable, disciplined, discreet, independent, insightful
  = indifferent, stoic, taciturn
  - aloof, cynical, disloyal, grim, secretive


  ─ Often looks sleep-deprived, but is most likely just tired of whomever
  happens to be bothering her.
  ─ Doesn't take much interest in anything, usually remains impartial and
  detached. Not in the habit of talking much either; spares her words for
  when they matter. However, she is perceptive, always observing those
  around her, and quite good at discerning what's going on in their heads.
  Not that she really cares.
  ─ Nearly always wearing the same bomber-style leather jacket.

  ─ Florence moved to Denver, Colorado a few months ago to put some
  distance between herself and her parents, who happen to be vigilantes.
  She finally had enough of them once her mother ended up in prison for
  publicly using her powers, but her father still wouldn't stop running
  around and chasing 'bad guys'.
  ─ Due to this, Florence herself doesn't like using her powers; doesn't
  think it's worth the risk of ending up in prison, and sort of dislikes
  having powers in the first place. She has only used them a few times,
  usually as the result of being pushed too far. It never ends well for the
  victim.
  ─ Florence is capable of momentarily turning people into "puppets" and
  controlling their actions. She technically has the ability to utilize what-
  ever powers they may have, but has never assumed control of someone
  with powers of their own before. Yet she can only gain control through
  touch, and only for a matter of minutes, depending on how capable of
  resisting her target is.
  ─ Unaware that she also has telekinetic control over dolls, and is capable
  of summoning them (really creepy ones too) depending on what materials
  are in her immediate vicinity.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
────── 𝐼'𝑀 𝑆𝐻𝑂𝐢𝐾-𝐢𝑂𝐿𝐿𝐴𝑅𝐸𝐷 𝐴𝑇 𝑇𝐻𝐸 𝐺𝐴𝑇𝐸𝑆 𝑂𝐹 𝐻𝐸𝐴𝑉𝐸𝑁! ❞ ───
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

subject 021

Postby chevreuil » Tue Jan 28, 2020 8:47 am

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image
Image
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  i. Bailey────────────────────────────
  ii. nicknamed "Lee", occasionally "twenty-one"
  iii. Task Force 0138, Subject 021.

  iv. twenty-five v. cisfemale ─ she/her
  vi. biromantic demisexual

  vii. raven black hair viii. cornflower blue eyes
  ix. 6'0" x. athletic physique, moderate muscle tone
  xi. fragrance of sandalwood & vetiver, often with
  a hint of motor oil

  xii. enhanced flexibility, agility, speed

  xiii. fc; Sharon Belle
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
────
── ❝ 𝑇𝐻𝐸 𝐢𝐴𝑉𝐸 𝑂𝐹 π‘Œπ‘‚π‘ˆπ‘… πΆπ‘…π΄π‘πΌπ‘ˆπ‘€
𝐼𝑇 𝑬π‘ͺπ‘―π‘Άπ‘¬π‘ΊβŸ 𝑬π‘ͺπ‘―π‘Άπ‘¬π‘ΊβŸ 𝑬π‘ͺ𝑯𝑢𝑬𝑺 𝐿𝐼𝐾𝐸 𝐴𝑁 π΄π‘†π‘ŒπΏπ‘ˆπ‘€ ──

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  Before the disbanding of Task Force 0138, Bailey used to be the ideal,
  obedient soldier. She was ready to follow and fulfill any command, and
  wouldn't hesitate to prove her loyalty to any superior officer; her devo-
  tion to the Task Force was extreme, and it didn't go unnoticed. And it
  wasn't all bad for Bailey either, because she felt at home in gear and on
  the field.
  She feels lost without the strict routines of the Force, and still clings
  onto them where others may be enjoying their newfound freedom. The
  Force was her identity, her life, and she doesn't know what to do with
  herself, or who she is without it. She desperately seeks a sense of pur-
  pose, or any cause to serve, because it's the only life she's ever known.
  She has tried to throw herself into keeping Military Base Integra from
  falling apart to stay occupied, but at the same time, she finds herself
  hollow without a real mission to carry out.
  Under the guidance of Task Force 0138, Bailey wasn't engineered just
  physically, but also mentally to be the perfect soldier. If it means that
  she will fulfill her purpose, she isn't afraid of facing danger, pain, or
  even near-certain death. She is capable of keeping a cool head even
  with the barrel of a gun pointed at her, as long as it's for the good of
  the cause. Her reliability, diligence, and devotion to duty are all appar-
  ent in her disciplined manner, and she can be trusted to choose a prac-
  tical approach to overcoming any obstacle. In order to be everything
  Task Force 0138 wanted her to be, she got used to sacrificing her own
  needs to stay fully focused on the mission, and it isn't a habit she's
  looking to let go of, even in a post-Force existence.

  ─ Clone of a fire fighter in the Canadian Forces Fire Fighters, you can
  thank her for all six feet of Bailey.
  ─ Mechanical inclinations, often occupies her hands and mind by working
  on some small project or making improvements to the systems on base
  Integra.
  ─ Many of her physical capabilities may be enhanced, but she is not im-
  mune to injury; used to wear armor specifically designed for her batch
  during missions, which was made of a light, highly endurable metal alloy
  that offers protection, but causes minimal hindrances.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
── π‘Œπ‘‚π‘ˆ 𝐡𝐸𝐻𝐴𝑉𝐸 𝐿𝐼𝐾𝐸 π‘Œπ‘‚π‘ˆ'𝑅𝐸 𝑁𝑂𝑇 𝑂𝑁𝐸 𝑂𝐹 𝑇𝐻𝐸𝑀
π΅π‘ˆπ‘‡ 𝐼𝑇 π‘‚π‘πΏπ‘Œ 𝐺𝑂𝐸𝑆 𝑇𝑂 π‘†π»π‘‚π‘Š π»π‘‚π‘Š 𝐻𝐴𝑅𝐷 𝐼𝑇 𝐼𝑆 𝑇𝑂 𝑃𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐷! ❞ ──
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Postby chevreuil » Thu Jan 30, 2020 9:32 am

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image

Image
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  i. Rachael of the Divine Guild─────

  ii. earthly alias of Rachel Whitaker
  iii. high-ranking archangel

  iv. 4531, appears to be in late
  twenties
  v. female ─ she/her
  vi. pansexual

  vii. champagne blonde hair
  viii. baby blue eyes
  ix. 5'7" x. lithe physique

  xi. fragrance of jasmine & vanilla
  xii. wings are similar to a barn owl's
  xiii. wears mostly light tones, gold

  xiv. fc; Allison Williams
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
── ❝ 𝐾𝐸𝐸𝑃 𝑂𝑁 π‘Šπ΄πΏπΎπΌπ‘πΊ 𝑇𝐻𝐴𝑇 𝐿𝐼𝑁𝐸, 𝑇𝐻𝐸 𝐹𝐼𝑁𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸
π΅πΈπ‘‡π‘ŠπΈπΈπ‘ 𝐴 π‘Šπ‘…π‘‚π‘πΊ 𝐴𝑁𝐷 𝐴 𝑅𝐼𝐺𝐻𝑇 ──

β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  The Divine Guild has been aware of the murders ever since the first incident, yet
  they have felt no need to send a representative until the murder of Zadkiel, an
  archangel. The murdered angels were considered unfortunate blips, yet such a
  violent act against an archangel has ─ for lack of a better word ─ angered the
  Guild.
  The Divine Guild is one of the groups responsible for the guidelines regarding
  human-angel interaction, relations between Heaven and Earth, and also holding
  angels and archangels alike accountable for their actions on Earth. Rachael has
  been sent to investigate; a sort of angel equivalent to a human detective, yet in
  reality she bears more similarity to a representative or spokesperson of Heaven
  itself, or at least one of its legislative bodies.
  Considering the individual responsible for the murders is largely believed to be
  human, it is not Rachael's mission to apprehend the culprit or even aid the humans'
  efforts in doing so, rather than assess whether the continued presence of angels
  on Earth is sensible. Were the relationship between humans and angels to turn
  hostile enough, she possesses the power to terminate the lawfulness of all human-
  angel contact; Rachael is not someone to trifle with.
  It is clear that Rachael is a powerful individual, and she is also aware of it; she is
  surrounded by an air of gravitas, merely accentuated by her dignified manner,
  and an enticingly confident presence. Most, especially humans, find it extremely
  difficult to say no to her. She is highly intelligent and astute, meaning not a lot
  gets past her, but it can be increasingly difficult to read what's going on behind
  her mask of amiability.
  While humans often attach a certain benevolence to angels, it is a good idea not
  to trust Rachael's notions of compassion. Her behavior can be most deceptive, her
  silver tongue a tool of manipulation, and her bite is definitely far worse than her
  bark. She has influence over others, and while it can sometimes be difficult to
  discern, she is quite dominant, or even assertive when she sees it necessary.
  She is not one to hide her wings, and considering they're the wings of an arch-
  angel, they are hard to miss.

  Per Divine Guild policy, all representative archangels must be accompanied by a
  celestial guardian on any visitations to Earth during hazardous times. Rachael's
  personal protector takes the form of a white doberman that seems like an oddly
  trained dog to those who do not know the truth.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
── π‘Œπ‘‚π‘ˆ 𝐺𝐸𝑇 π‘Œπ‘‚π‘ˆπ‘…π‘†, 𝐼'𝑀 𝐺𝑂𝑁𝑁𝐴 𝐺𝐸𝑇 𝑀𝐼𝑁𝐸
𝐼𝑆 𝑇𝐻𝐴𝑇 π‘Šπ»π΄π‘‡ π‘Œπ‘‚π‘ˆ 𝑆𝐼𝐺𝑁𝐸𝐷 𝐹𝑂𝑅? ❞ ──
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Postby chevreuil » Wed Feb 12, 2020 11:18 am

β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
β”‚β–ˆ
Image
Image
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  i. Yannic Placide Leclair───────────────
  ii. nicknamed Yanna, Yan(n)
  iii. the knife expert, knife fighter

  iv. twenty-nine v. cisfemale ─ she/her
  vi. bisexual, female-leaning

  vii. dirty blonde with darker roots
  viii. walnut brown eyes ix. 5'8"
  x. agile build, lean, moderate muscle tone
  xi. fragrance of bergamot & blackcurrant
  xii. geometric full sleeve tattoo, right arm

  xiii. fc; Dichen Lachman
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
────
── ❝ 𝐿𝐴 π‘ƒπΏπ‘ˆπ‘† 𝐡𝐸𝐿𝐿𝐸 𝐷𝐸𝑆 π‘…π‘ˆπ‘†πΈπ‘† π·π‘ˆ 𝐷𝐼𝐴𝐡𝐿𝐸 ─────
β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

  ──
  Yannic Leclair is one of the weapons experts of Aloadae. She is a master
  of blades ─ especially knives and daggers ─ and handles them with deadly
  precision. She could only be described as a total wild card. Her manner is
  generally amiable and speaks of a certain natural charisma, yet there's
  always something looming just beneath the surface ─ a sort of reminder
  that at any given moment, she is just as capable of destroying you as
  she is willing to patiently show you how to properly throw a knife, or
  do something as strange as to fold your laundry for you.
  She is undeniably a bit of an enigma, considering she doesn't talk much
  about her past in France, why she joined Aloadae, or how and where she
  even acquired her expertise. However, it might be wise to refrain from
  asking.
  One of Yann's most noticeable traits is her unique way of speaking. Not
  merely due to her obvious french accent, but the words and structures
  she favours. They can be quite archaic at best, and cryptic at worst.

  Yanna dual wields bag nakh, or "tiger claws", as her main weapons. In
  addition, she usually carries a set of throwing knives, and has what she
  calls her "misericorde" concealed somewhere. However, it is best to keep
  in mind that she is just as deadly with a butter knife, and isn't dependent
  on these weapons due to her resourcefulness and general competence
  when it comes to hand-to-hand combat.

  One of Yann's throwing knives acts as her totem. It looks equally as sharp
  as the rest of the set, yet in reality, the blade is blunt. There is a piece
  of red string wrapped around the handle to tell it apart from the rest.
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚
β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
─ 𝐸𝑆𝑇 𝐷𝐸 π‘‰π‘‚π‘ˆπ‘† π‘ƒπΈπ‘…π‘†π‘ˆπ΄π·πΈπ‘… π‘„π‘ˆ'𝐼𝐿 𝑁'𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇𝐸 𝑃𝐴𝑆 ❞
User avatar
chevreuil
Roleplay Moderator
 
Posts: 10438
Joined: Thu Apr 17, 2014 7:10 pm
My pets
My items
My wishlist
My gallery
My scenes
My dressups
Trade with me

Who is online

Users browsing this forum: Starbitsoda and 0 guests